آنچه در اولین نمایشگاه ساخت سرخس گذشت 240

اولین نمایشگاه ساخت سرخس با همکاری هولدینگ سرای آسان ، فراشتابدهنده سانباپلاس و پالایشگاه گاز هاشمی نژاد سرخس برگزار گردید .
1398/4/20 خبری
ارسال نظر تنها برای کاربران امکان پذیر است