هنوز فکر میکنم بهت باور نمیکنم دیگه ندارمت .... 46

یه مدل "دوستت دارم" هست كه گفته یا شنیده نمیشه، فهمیده میشه بهش میگن "دوستت دارم" واقعى...
ارسال نظر تنها برای کاربران امکان پذیر است