هیئت معظم راس الحسین اهواز.كربلایی امین پریشان 24

⚔️مبدا حسین(ع) و مقصد علی(ع) است⚔️⚫جلسات هفتگی هر چهارشنبه راس ساعت21⚫
1398/2/25 مذهبی
ارسال نظر تنها برای کاربران امکان پذیر است