آتش سوزی گسترده در بلندترین ساختمان تجاری دمشق 27

آتش سوزی گسترده در بلندترین ساختمان تجاری دمشق www.nikru.ir : پايگاه خبري نيک رو :
ارسال نظر تنها برای کاربران امکان پذیر است