تصویری از وانت حامل کپسول گاز که امروز در ماهدشت دچار حریق و انفجار شده بود 49

تصویری از وانت حامل کپسول گاز که امروز در ماهدشت دچار حریق و انفجار شده بود www.nikru.ir : پايگاه خبري نيک رو :
ارسال نظر تنها برای کاربران امکان پذیر است