مجموعه انفجار بمب های دست ساز و جاده ای در عراق و افغانستان 40

Welcome to Iraq and Afghanistan I guess, you aren't expected to see a russian video hereSubscribe for more car videos!Please, stop the war!
1398/4/24 حوادث
ارسال نظر تنها برای کاربران امکان پذیر است