یه فری استایل دیسلاو از قدیم البته دیگه دیسلاو کار نمیکنم 25

اونی که دلتو برده دل نیست دلاره
ارسال نظر تنها برای کاربران امکان پذیر است