دزدیدن گوساله در بدو تولد و بی قراری گاو مادر 59

#انسانیتم آرزوست#مادر است دیگر#مادر در بدر نوزاد#حس مادری#دزدی گاو#بی قراری مادر#با حیوانات مهربان باشیم این گاو ماده پس از بدنیا آوردن بچه اش با دزدهای انسان نمایی روبرو میشه و بچه ی بی گناهش رو به سرقت میبرن.الهی بمیرم از اون ساعت بی قراری مادرش. دریغ از انسانیت#اگر تو انسان و این حیوان پس آخرالزمان آرزوست
1398/4/20 حوادث
ارسال نظر تنها برای کاربران امکان پذیر است