گفت و گو باپدر شهید امیر اشرفی حبیب آبادی از شهدای حادثه سقوط هواپیما 22

گفت و گو باپدر شهید امیر اشرفی حبیب آبادی از شهدای حادثه سقوط هواپیما:حاضران در این تجمعات، کاری به خانواده ها ندارند و صرفاً نمک به زخم می پاشند.ما رضایت نداریم که بخواهند از مراسم این جان باختگان سوءاستفاده کنند.اشتباه یک فرد نمی تواند عملکرد کل مجموعه را تحت الشعاع قرار دهد و ما هم پشت نیروهای مسلح را خالی نمی کنیم.
ارسال نظر تنها برای کاربران امکان پذیر است