فقط ایرانی ها نیستند که از این چیزها می ترسند 41

فقط ایرانی ها نیستند که از این چیزها می ترسندآنچه که آلمانی‌ها را در سال ۲۰۱۹ بیش ‌از همه ترسانده استهراس را پدیده‌‌ای ریشه‌دار در آلمانی‌ها می‌دانند؛ ملتی که دو جنگ جهانی‌، آوارگی، جدایی و دیوار برلین را تجربه کرده است. ترس‌های آلمانی‌ها از چیست و از سال ۱۹۹۲
1398/6/19 حوادث
ارسال نظر تنها برای کاربران امکان پذیر است