مادری که دختر 18 ساله اش زیرجراحی بینی فوت شد:قلب سحر را هدیه دادیم 35

سحر دختر 18 ساله ای که با یک دنیا آمال و آرزو برای جراحی بینی اش به اتاق عمل رفته بود، بعد از 5 ساعت به کما رفته و مرگ مغزی برای همیشه فرصت زندگی کردن را از او گرفت. پدر و مادر داغدار سحر که همچنان در شوک مرگ غیرمنتظره دختر زیبایشان
1398/6/19 حوادث
ارسال نظر تنها برای کاربران امکان پذیر است