توزیع سحری در بین شب‌زنده‌داران و عزاداران علوی در مسجد حضرت ابوالفضل (ع) سامان 19

توزیع سحری در بین شب‌زنده‌داران و عزاداران علوی در مسجد حضرت ابوالفضل (ع) سامان
1398/3/6 مذهبی
ارسال نظر تنها برای کاربران امکان پذیر است