آهویی که از جانگلش فرارید=(( 175

اینم از سرنوشت اونایی که از جانگل می فرارن=((فالو=فالو::لایک و بازنشر نشه فراموش:)::اگه جهت فالو کردن من فالو میکنین بگین:))بازنشر میکنین بگید پلیز:::کپی ممنوع در صورت رضایت بنده:))) روز عالی متعالی:))))Good Luck
ارسال نظر تنها برای کاربران امکان پذیر است